+45 36166100
info@human-care.nu

Som pårørende kan det være svært at se sine elskede blive svækket. Der er mange ubesvarede spørgsmål om, hvad, hvordan og hvornår. Har du noget på hjertet, kan du altid kontakte os, og vi kan hjælpe dig med de ubesvarede spørgsmål. Neden for har du en liste over oftest stillede spørgsmål. Du kan også vælge at ringe til os på +45 36166100.

FAQ liste

Generelle spørgsmål vi oftest får. Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Den rigtige hjemmehjælp?

Vi ved, at den måde vores hjemmehjælp gives på kan bidrage til at højne livskvaliteten. Vi har et ansvar over for dig, som får den ydelse, som du er visiteret til. Vi bringer respekt, omsorg og tryghed ind i hjemmet, ved hjælp af hjemmeplejen.

Hvorfor er det gratis hos jer?

Vi ved, at den måde vores hjemmehjælp gives på kan bidrage til at højne livskvaliteten. Vi har et ansvar over for dig, som får den ydelse, som du er visiteret til. Vi bringer respekt, omsorg og tryghed ind i hjemmet, ved hjælp af hjemmeplejen.

Min mor har det dårligt?

Føler du, at du ikke kan magte det mere og har brug for professionel hjælp, står vi naturligvis til rådighed for udredning af spørgsmål. Først skal du kontakte den lokale kommune og spørge efter visitationen. Her fortæller du, at din mor er svækket og derfor brug for hjemmehjælp. Visitationen vil derefter tage et besøg hos din mor og vurdere, om hun er berettiget til hjælp. Hvis det er tilfældet, vil din mor få mulighed for at vælge os som den primære leverandør af hjemmepleje.

Hvad hjælper I med?

Vi hjælper med hjemmepleje og hjemmeservice. Der er stor forskel på grundlaget for hjemmepleje og hjemmeservice. Hjemmepleje (personlig og praktisk bistand) får man på baggrund af en kommunal afgørelse, som skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Hjemmehjælp er gratis. Hjemmeservice er f.eks. pudsning af vinduer, indkøb eller sætte et billed op. Hjemmeservice betales af borgeren.

Kan jeg selv vælge min hjemmeplejeleverandør?

Du har som borger ret til at vælge en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. Dette er en del af fritvalgsordningen, som har eksisteret siden 2003.

Hvordan skifter jeg over til jer?

Hvis du ønsker at skifte over til os, skal du ringe til visitationen i din kommune og fortælle, at du ønsker at skifte over til Human Care. Resten tager vi os af.

Hvorfor skal jeg vælge jer?

Mange af vores nuværende borgere har til at begynde med valgt den kommunale hjemmepleje. Men hvis kommunen ikke kan imødekomme borgerens krav, om mødetider eller faste hjælpere, vælger de typisk os. Vi går meget op i at den enkelte borger har en fast hjælper på et fast tidspunkt. Det giver tilfredse og glade borgere.

Hvem er Visitationen?

Visitationen blev indført på hjemmehjælpsområdet med serviceloven fra 1995/97. Her blev det besluttet, at behovet for pleje skulle vurderes af en visitator og beskrives som en aftale mellem borgeren og hjemmeplejen. Denne kontraktstyringsmodel betød, at der blev oprettet en særskilt organisation i kommunen, nemlig visitationen, der vurderer og beslutter, hvilken hjælp den enkelte borger skal have. Det er denne hjælp borgeren kan få leveret af private udbydere eller hos kommunens egen hjemmepleje.

Kan jeg købe ekstra hjemmeservice?

Ja, det vil du kunne gøre. Også ny kunder og borgere kan kontakte os for en uforpligtende tilbud.

Reference fra Peter

Ring på +45 36 16 61 00

Kontoret har åbent alle hverdage ml.
kl. 08.00 - 16.00
Du kan også maile til os på info@human-care.nu

Hvad tilbyder vi

Personlig Pleje

Betegnelsen ”personlig hjælp og pleje” dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, få tøj på,.hjælp til at komme op af sengen eller i seng. Personlig pleje kan også bestå i hjælp til at spise eller lignende. Personlig pleje gives mest i dag- og aftentimerne, men har man behov for hjælp på andre tidspunkter af døgnet, har man også ret til det.

Praktisk Hjælp

Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller indkøb. Den praktiske hjælp kan også bestå i, at man får mad fra en privat madordning. Praktisk hjælp gives mest i dagtimerne..

Hjemmeservice

Hjemmeservice er f.eks. pudsning af vinduer, indkøb eller sætte et billed op. Det er borgeren selv der betaler for hjemmeservice. Der er stor forskel på grundlaget for hjemmepleje og hjemmeservice. Hjemmepleje (personlig og praktisk bistand) får man på baggrund af en kommunal afgørelse, som skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Hjemmehjælp er gratis.

Godkendte kommuner


Populære søgeord