+45 36166100
info@human-care.nu

Vision

Vores vision er at mennesker hjælper mennesker

Human Care A/S har siden 2008 haft fokus på kommunikationen mellem aktørerne, som eksisterer under BUM-modellen. Vi som udførerenhed, har et ansvar overfor Bestillerenhed (visitationen) og modtagere af hjemmehjælp, hvilket kræver en optimal kommunikation mellem parterne.


Bestillerenheden er bevillingsgiver der på vegne af borgeren giver os et eksistensgrundlag. Vores fokus ligger i at vi løbende har fokus på at optimere vores processer inden for de retningslinjer der er blevet udstedt af Bestillerenheden. Vi arbejder derfor med borgeren og dennes behov i centrum inden for Bestillerenhedens rammer. Vi løser opgaverne i et professionelt samarbejde mellem parterne i BUM-modellen.


Vores vision for den gode borgerrelation bygger på grundtanken om, at borgeren inddrages aktivt, og ses som en ressource i løsningen af opgaven. I løsningen tages hensyn til, at borgerne har forskellige ressourcer, ønsker og behov – og at indsatsen skal målrettes med udgangspunkt i disse. Løsningen sker i et samarbejde med Bestillerenheden og engagerede og kompetente medarbejdere der sikrer, at borgeren får en koordineret og sammenhængende hjælp.

Værdigrundlag