+45 36166100
info@human-care.nu

Ydelser

Vi ved, at den måde vores hjemmehjælp gives på kan bidrage til at højne livskvaliteten. Vi har et ansvar over for dig, som får den ydelse, som du er visiteret til. Vi bringer respekt, omsorg og tryghed ind i hjemmet, ved hjælp af hjemmeplejen.

Fast hjælper & faste tider

Vi ved, at du gerne vil have en fast hjælper, både for din tryghed og af praktiske grunde. Så skal du ikke hele tiden informere om hjemmets indretning og egne ønsker. Vi ved også, at dygtige medarbejdere, der kommer til aftalt tid, med en høj faglig kompetence er vigtige for at få hjælpen udført til din tilfredshed.

Alle vil leve længe, men ingen
vil være gammel

At blive gammel er som at blive beskyldt for en forbrydelse, man aldrig har begået.

Ring på +45 36 16 61 00

Kontoret har åbent for nye henvendelser ml.
kl. 10.00 - 14.00
Du kan også maile os på info@human-care.nu

Hvad tilbyder vi

Personlig Pleje

Betegnelsen ”personlig hjælp og pleje” dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, hjælp til at komme op af og i seng eller få tøj på. Personlig pleje kan også bestå i hjælp til at spise eller lignende. Personlig og praktisk hjælp gives primært i dag- og aftentimerne, men har man behov for hjælp på andre tidspunkter af døgnet, har man også ret til det.

Praktisk Hjælp

Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller indkøb. Den praktiske hjælp kan også bestå i, at man får mad fra en privat madordning. Personlig og praktisk hjælp gives primært i dag- og aftentimerne, men har man behov for hjælp på andre tidspunkter af døgnet, har man også ret til det.

Hjemmeservice

Der er stor forskel på grundlaget for hjemmehjælp og hjemmeservice. Hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) får man på baggrund af en kommunal afgørelse, som skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Hjemmehjælp betales af kommunen.