// Calltracking

Pleje i eget hjem

med

Hvad enten, det er handicaphjælp, hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller rehabilitering foregår den bedste pleje på borgerens præmisser.

Hjemmehjælp

Hjælp, der forstår dig

Det er helt afgørende, at du som borger kommunikerer godt med os, der hjælper dig, dvs. både med den enkelte plejer og de mennesker hos Human Care, der administrerer og koordinerer din hjælp.

For det første skal de ydelser du har fået bevilliget fra den kommunale visitation, leveres som aftalt med visitator. For det andet skal behov, der opstår pludseligt eller hen ad vejen, hurtigt og nænsomt arbejdes ind i din ordning. Sidst, men ikke mindst bør standarden af hjælp, du modtager, fungere fra dag 1 og opretholdes over tid. Det kan ikke lade sig gøre uden god kommunikation mellem dig, os og 3. parter.

Når fagligheden er i orden og empatien trives, er det god kommunikation, der giver god hjælp i dit hjem! Dét er grundstenene, vi har bygget vores virksomhed på og som vi har styret Human Care efter siden 2008.

Jeanne er driftsdirektør hos Human Care A/S og sørger for at være bindeleddet mellem vagtplanlæggeren og vores hjælpere

Ring til Jeanne

Kontakt os »

Faglighed, empati og god kommunikation

Generelt er resultatet af vores fokus på digital kommunikation - og god kommunikation i det hele taget - en lille, men meget effektiv og fleksibel administration. Det er landets absolut mest empatiske og fagligt dygtige hjælpere og hjemmeplejere og det er mere tid til at skabe en god dialog og et godt samarbejde med 3. parter og dig, der har brug for vores hjælp.

Lavt sygefravær og få vikartimer

En god, ligeværdig og ubesværet kommunikation mellem Human Cares medarbejdere i marken, administrationen, 3. parter og borgeren, vi hjælper, er også med til at skabe et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Det ser vi blandt andet på medarbejdernes sygefravær, som ligger helt i bunden ift. andre både offentlige og private aktører i den danske plejesektor. Det lave sygefravær kommer igen dig, som vi hjælper til gode.

Som borger oplever du, at det fra dag til dag er de samme medarbejdere, der kommer i dit hjem - og at vi kun i yderste nødstilfælde må sende en kompetent vikar til boligen. Hos Human Care får du hjælp, der forstår dig. Men tag ikke vores ord for det. Prøv os for en periode på f.eks. en måned. Vi klarer alt i forbindelse med din ordning inden for en uge.

Kontakt os »

Den digitale fordel

En væsentlig del af kommunikationen i Human Care er digital. Vi bruger digital kommunikation overalt, hvor den sparer tid: I administrationen af din ordning, i dokumentation af vores hjælp og f.eks. når vi rekrutterer nye medarbejdere.

Tiden, som vi sparer, investerer vi i samarbejdet med dig som borger og med 3. part. Vi bruger ressourcerne til den kommunikation, der kun fungerer, hvis vi giver os god tid og taler sammen personligt.

Digital kommunikation og de rette medarbejdere på de rette pladser sikrer f.eks., at du som borger ikke bliver overhørt, når du skal tidligt op og til den anden ende af landet for holde St. Hans eller juleaften.

Kommunikationen sikrer, at vores dokumentation af hjælpen, du modtager, er mere komplet og mindre fejlbehæftet end noget andet sted i landet.

Digital kommunikation anvendes også, når vi udvælger vores medarbejdere. Ansøgere, der på papiret, virker specielt interessante, opfordrer vi til at lave et videointerview, hvor de svarer på nogle spørgsmål.

Video giver et mere nuanceret indtryk end en ansøgning på skrift. Sagt anderledes - du kan sagtens have fagligheden i orden som medarbejder og et medfødt empatisk talent uden at kunne skrive en virkelig god jobansøgning. Videointerviews hjælper os med at finde ud af, om du har, hvad der kræves. Vi hører alle vores ansøgere og kan vælge de bedste, bla. fordi vi udnytter mulighederne, som digital kommunikation giver os.

100 %

dækningsgaranti

Sygefraværet i Human Care ligger helt i bunden blandt både private og offentlige aktører i den danske plejesektor. Læg dertil, at vi har 100 % dækningsgaranti på alle vores ordninger.

Fakta om Human Care

Human Care er et privat alternativ til den kommunale hjemmepleje. Desuden assisterer vi borgere, familier og børn med diverse hjælpeordninger, derunder BPA. Vi står til rådighed hele døgnet og som borger kan du i mange tilfælde vælge os frit som leverandør af hjælpen, du har brug for.

Human Care blev etableret i 2008. Vi er medlem af Dansk Erhverv og har overenskomst med FOA.I øjeblikket servicerer vi København og Hvidovre. Pt. er vi 50 ansatte og servicerer ca. 350 borgere. Tallene er stødt stigende, da vi ugentligt oplever borgere, som skifter til Human Care.