COO

info@human-care.nu

Care Supervisor søgesHuman Care | Kontoransat | HR | rekruttering
Dato: 06.02.2018

Vi søger en ansvarlig kontoransat, og du kan søge jobbet, selvom du ingen kontorerfaring har. Du skal dog helst have 6-7 års sundhedsfaglig erfaring som SOSU hjælper, SOSU assistent eller sygeplejerske. Du behøver ikke at have kontorerfaring, da vi vil lære dig op. Vi kræver dog, at du kan 10-fingersystemet, og at du ikke er bange for at lære nye programmer at kende og arbejde ude i marken, hvis der er behov for det.

Du skal være robust og kunne arbejde alle ugens dage, hvis det kræves. Dvs. at når det brænder, så er du problemknuseren, der tænker ud af boksen. Du skal ikke være bange for at tage arbejdet med hjem, hvis dette kræves. Til gengæld kan vi tilbyde fleksibilitet med mulighed for at arbejde hjemmefra i arbejdstiden. Vi går ud fra at du er fleksibel og en holdspiller, som arbejder bedst i teams. Du skal somme tider kunne skære igennem og være beslutsom, når det kræves.

Der er omkring 100 ansatte fordelt i handicap- og hjemmehjælpafdeling.

I hjemmehjælp vil du have ansvaret for:

 • Daglig planlægning i vores vagtplanlægningssystem.
 • Sørge for at bemandingen af sosu hjælpere svarer til dækning af de daglige borgerbesøg.
 • Sørge for planlægning af medarbejdernes ferie, fridage mm.
 • Registrering af akutte nødkaldsbesøg og godkendelse af dem.
 • Disponering af nye og eksisterende borgere i KMD Care.

I handicap delen vil du have ansvaret for:

 • At træde til hvis der mangler hjælpere i de forskellige ordninger.
 • Personalemøder og planlægningsmøder.
 • Kontakt til Handicapcenter for tilgang af nye borgere.
 • Tilbudshåndtering for Socialforvaltning i de forskellige kommuner.
 • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler.
 • Koordinering af opstartsmøde med borger/pårørende.

Lønnen er 28.000 kr eller efter erfaring og der vil være en bonusordning forbundet hermed, hvis de tilhørende KPI’er er opfyldt. Bonussen vil være en ekstra måneds løn efter 12 måneders arbejde og KPI’erne vil blive revurderet igen i det nye år.

KPI’erne er følgende:

 • Antal timer leveret til hjemmeplejen fastholdes/øges
 • Antal timer leveret til handicapcentre fastholdes/øges
 • Sygefravær reduceres
 • Antal klager reduceres

Det er et plus for dit CV, hvis du kender til

 • KMD Care og disponering
 • Lyngsoe Omsorgs System
 • Cura fra Systematics

Du kan sende en ansøgning til superjob@human-care.nu og opslaget nedtages, når den rette kandidat er fundet.

Hvis der er spørgsmål til jobbet, så skriv gerne til os på samme mail.

Human Care A/S
Hvidovrevej 350A
2650 Hvidovre

MAIL ansøgning til SuperJob@human-care.nu

COO

info@human-care.nu

Københavnsk plejefirma sparer tid på nyt rekrutteringskonceptMagasinet Pleje | hjemmepleje | HR | rekruttering
Dato: 31.10.2017

Human Care tilbyder hjemmepleje og handicap-hjælp i Storkøbenhavn. Det er en mindre virksomhed, som ikke desto mindre bruger mange ressourcer på hele tiden at rekruttere nye sosu’er og handicap-hjælpere. I Human Care har man fundet en intern metode, som hjælper virksomheden med at finde de rette medarbejdere på væsentlig kortere tid end konkurrenterne.

Det er meget simpelt: Inden jobsamtalen, får de mest interessante kandidater til opgave at filme sig selv, mens de svarer på en kort række spørgsmål. Den lille film kandidaterne laver, tager som regel to minutter. Den giver det vigtige førstehåndsindtryk af, om personen er den rette til jobbet.

Hjemmevideo sorterer uegnede kandidater fra

Tidligere afholdte vi jobsamtaler med alle kandidater, der så interessante ud på papiret. Processen tog gerne 45 minutter pr. jobsamtale og altid blev vi nødt til at fortsætte jobsamtalen, selvom vi fra første minut viste, at kandidaten ville blive sorteret fra. Sådan er det ikke længere, siger afdelingsleder og partner, Sajid Latif.

Human Care modtager typisk mellem 200 – 600 ansøgninger, når de opslår en stilling som Sosu-assistent eller handicap-hjælper.
Siden indførslen af videointerviews i rekrutteringsprocessen har virksomheden sparet 1 medarbejder i administrationen og afholder 80 % færre jobsamtaler.

Kandidatens hjemmevideo giver chance for at sortere uegnede kandidater fra før jobsamtalen. Det sparer tid, som Human Care kan allokere til service af borgerne.

Risikerer I ikke at vælge rigtige kandidater fra?

Det oplever vi ikke. Hvor vi før holdt 10 jobsamtaler, holder vi nu kun to – og det går ikke ud over træfsikkerheden. Vi er stadig mindst lige så gode til at finde de rigtige medarbejdere, siger Sajid Latif.

Human Care har brugt videointerviews siden begyndelsen af 2016 – og selvom man i dag bruger mindre tid på rekruttering, er kvaliteten af firmaets pleje den samme. De ansattes sygefravær er endog lidt mindre end i 2015. De ansatte bliver stadig ligeså lang tid i deres stillinger og ingen af borgerne har endnu brugt deres ret til at vælge plejefirmaet fra til fordel for en anden leverandør.

Hos Human Care karakteriseres en værdifuld medarbejder således: Vedkommende har gode professionelle kompetencer og få sygedage. Han eller hun er fleksibel og tager ansvar overfor sine opgaver og kolleger - og bliver i sin stilling i en længere periode. - Der findes mange sådanne medarbejdere i den private hjemmepleje, men der findes også stor udskiftning i branchen og en del blandt denne gruppe af lavtlønnede, der ikke har gjort sig klart, hvilket ansvar overfor kolleger, arbejdsgiver og ikke mindst borgeren, der ligger i jobbet, siger indehaver Sajid Latif.

COO

info@human-care.nu

Nyt regeringsudspil skal give borgerne flere muligheder for frit valgFinansministeriet | Danske Erhverv | Dansk Industri
Dato: 25.10.2017

Borgerne skal have flere muligheder for at vælge mellem de velfærdsydelser og tilbud, der passer dem bedst. Det mener regeringen, som med et nyt udspil bl.a. lægger op til at styrke og udvide det frie valg inden for sundheds- og ældreområdet.

Sådan lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde, der i dag sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, ældreminister Thyra Frank og børne- og socialminister Mai Mercado præsenterer regeringsudspillet ’Frit valg – bedre sammenhæng’.

Regeringen vil bl.a. som led i udspillet give patienter ret til frit at vælge at blive genoptrænet i privat regi, hvis det offentlige ikke kan tilbyde et genoptræningsforløb senest syv dage efter, de er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan i hånden.

Samtidig ønsker regeringen at styrke ældres muligheder for at vælge mellem tilbud inden for eksempelvis madservice og rehabilitering. Regeringen lægger derfor op til, at kommunerne skal have en økonomisk håndsrækning til at afprøve, hvordan borgerne kan få mere valgfrihed ved f.eks. at inddrage private leverandører i rehabiliteringsforløb eller i ordninger med madservice.

Derudover vil regeringen som en del af Sammenhængsreformen igangsætte et servicetjek af det frie valg på de store velfærdsområder for bl.a. at afdække, hvordan borgerne i dag gør brug af det frie valg, og hvordan man kan udvide og nytænke det frie valg yderligere.