Handicap ordninger

Kontakt os »

'

Godt at vide

om BPA og ordningen for særligt plejekrævende borgere

Der findes 2 slags BPA-ordninger, den store og den lille ordning, som tildeles efter hhv. §96 og §95 i Serviceloven.

Fælles for ordningerne er kort sagt, at borgeren principielt skal kunne fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. Som borger skal du kunne forklare opgaverne, som hjælperne skal udføre og du skal kunne sætte hjælperne i gang. Du skal kunne sørge for de administrative opgaver i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af hjælpere, MUS-samtaler etc..

Card image cap

Den store ordning (§96)

Det specielle ved den store BPA, der tildeles efter §96, er, at du principielt også skal kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Du skal kunne sørge for de administrative og juridiske opgaver som udbetaling af løn, pension og arbejdsforsikring. I princippet skal du kunne fungere som arbejdsgiver.

Det er imidlertid ikke et krav, at borgeren selv håndterer opgaverne som arbejdsgiver. Når hjælpen tildeles efter den store ordnings §96, kan borgeren overlade arbejdsgiveransvaret til en nærtstående eller en privat virksomhed. Borgeren skal stadig selv fungere som arbejdsleder for hjælperne, når de er på arbejde, men alt det juridiske og administrative tager plejefirmaet sig af.

Desuden kan borgeren ved at indhente godkendelse fra kommunen tage hjælperen med på ture ud af huset, derunder ferierejser i Danmark og udlandet.

En forudsætning for at få tildelt en BPA efter §96 er bl.a. et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet kombineret med et meget højt plejebehov.

Den store ordning er designet, så du som borger får den hjælp, du behøver samtidig med, at du stadig har fuld kontrol med din ordning. Den er udformet, så du som borger kan justere hjælpen, du modtager, så den passer til dine behov.

Den lille ordning (efter §95)

En borger, der modtager mere en 20 timers hjælp om ugen har ret til at modtage den lille BPA-ordning efter §95.

I den lille ordning er det ikke et krav, at borgeren selv kan fungere som arbejdsgiver. Som i §96’eren kan borgeren overdrage opgaven til en virksomhed som Human Care.

Det specielle ved BPA, der tildeles ved §95 er dog, at du også kan uddelegere sit arbejdsleder-ansvar. Som borger kan du overlade alle opgaver i forbindelse med ledelsen af din hjælpere en en nærtstående - f.eks. din ægtefælle.

Desuden er BPA, som tildeles efter §95, hjælp til borgeren i borgerens hjem og ikke fx på rejser eller ture udenfor boligen.

Card image cap

Særligt plejekrævende borgere

Human Care har fået eneret til dette opgave

I Københavns Kommunen findes i øvrigt en gruppe mennesker, der kræver meget hjemmepleje, men som ikke kan placeres inden for BPA-ordningerne af §96 og §95.

Typisk er det borgere, som ønsker at forblive i eget hjem og ikke bo på plejehjem. Der er borgere, som har brug for hjælp til personlig pleje og hygiejne, rengøring og anden praktisk hjælp samt overvågning - men som ikke kan modtage hjælp i de normale BPA-ordninger under §96 og §95. Paragrafferne disse borgere tildeles hjælpen efter er Servicelovens §83, §84.