Lovgivning indenfor hjemmehjælp

Mere info »

Godt at vide

Begrebet hjemmepleje dækker over

Hjemmehjælp, dvs. plejeopgaver, der varetages af en Sosu-assistent eller Sosu-hjæper samt praktiske opgaver, som varetages af fx Sosu hjælper og rengøringspersonale

Sygepleje, dvs. plejeopgaver, der varetages af hjemmesygeplejerske. Mindre komplicerede opgaver kan uddelegeres til den private hjemmehjælp.

Rehabilitering, dvs. trænings og genoptræningsopgaver, der varetages af en fysioterapeut eller en ergoterapeut. Mindre komplicerede opgaver kan uddelegeres til den kommunale eller private hjemmehjælp.

Øvrige ordninger

Human Care tilbyder et bredt spektrum af ordninger for plejekrævende borgere og børn

§44 & §52 Børne- og familie-ordning
Støtte til familier med et handicappet barn, hvor vi arbejder ud fra barnet behandlingsplan, som er fastsat af kommunen.
§84 Aflastning
Rekruttering og ansættelse af én eller flere medarbejdere, der hjælper med aflastning af ægtefælle eller pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller familier med et handicappet barn. Aflasting ydes, så den passer ind i familiens og pårørendes kalender.
§107 Aflastning i eget hjem
Praktisk og socialpædagogisk støtte til udsatte borgere, hvor målet er en mere stabil hverdag med en højere livskvalitet.

Særligt plejekrævende borgere

Human Care har fået eneret til dette opgave

I Københavns Kommunen findes i øvrigt en gruppe mennesker, der kræver meget hjemmepleje, men som ikke kan placeres inden for BPA-ordningerne af §96 og §95.

Typisk er det borgere, som ønsker at forblive i eget hjem og ikke bo på plejehjem. Der er borgere, som har brug for hjælp til personlig pleje og hygiejne, rengøring og anden praktisk hjælp samt overvågning - men som ikke kan modtage hjælp i de normale BPA-ordninger under §96 og §95. Paragrafferne disse borgere tildeles hjælpen efter er Servicelovens §83, §84.