'

Kommuner og Regioner

Vi sørger altid for at lave en gennemskuelige kontrakt, så der ikke er nogen overraskelser når vi fakturerer. Human Care afholder gerne møder der fremmer samarbejdet mellem kommuner og Human Care.

Maria Larsen er en del af Human Care A/S og sørger for at være bindeleddet mellem vagtplanlæggeren og vores hjælpere

Ring til Maria

Kontakt os »

36 16 61 00

Vækst siden 2007

Både kommuner og regioner har samarbejde med Human Care i hele Danmark. Vi har vækstet siden 2007 og grunden dertil er høj kvalitet på baggrund af en god dialog og tæt samarbejde med borgere, kommune og Human Care. Hver ordning har en fast konsulent, som skaber tryghed. Vi har desuden sygeplejerske tilknyttet, da det kan være nødvendigt ift. vejledning af forflytning, medicin, rehabilitering og undervisning af hjælpere. Både sygeplejerske og konsulenterne vil stå til rådighed, hvis et samarbejde ønskes.

Avanceret rekrutteringsproces

Vi bruger meget tid på at ansætte de rigtige hjælpere, da en match skaber tryghed og bedre trivsel i borgernes daglige gøremål. Vi har nemlig landets mest avanceret rekrutteringsproces, hvilket vi gerne vil give en demonstration af hvis dette ønskes. Alle hjælper og borger har også adgang til den digitale timeseddel bygget omkring plejesektoren, som både borgere og hjælper kan benytte. Det skaber overblik og ikke mindst tryghed for hjælpere og borgere. Vi arbejder konstant på at få ordningerne til at fungere optimalt og derfor udvikler vi konstant på at optimere processerne. Det skaber god kommunikation mellem borger, hjælpere og Human Care.

Vision

Vores vision er at skabe de bedste betingelser for borgere og hjælpere, så der er mere overskud i de daglige gøremål. Det betyder meget for Human Care at få en optimal opstart af nye borgere, og det kan også ses på de eksterne tilfredshedsundersøgelse vi laver et par gange om året, hvor 90 pct af vores hjælpere og borgere enten er meget eller rigtig meget tilfredse, hvilket vi hos Human Care er super stolte over. Vi mener nemlig at god administration og kommunikation med IT systemer der underbygger en solid trygheds ramme giver optimale forudsætninger. Derfor går vi også meget op i de sociale begivenheder, hvor vi afholder kurser, fester og sociale kom-sammen-events.

Fagkompetencer

Respiratoriske hjælpere

Faglærte handicaphjælpere

Sygeplejersker

Plejehjemsassistenter

Sygehjælpere

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedshjælpere

Plejemedhjælpere

Følgende § fra Serviceloven tilbyder vi

§ 32

Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet. Ydelse: Hjemmetræning for børn med et fysisk handicap

§ 41 Merudgiftsydelse

Dækning af merudgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne

§ 44 Personlig pleje

Til børn og unge som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 45 Ledsagelse

15 timer om måneden til ledsagelse ud af huset

§ 52 Foranstaltninger

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

§ 76 Tilbud til 18-22 årige

Fast kontaktperson eller andre former for støtte til unge i denne aldersgruppe

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Til personer over 18 år som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 84 Afløsning eller aflastning

Afløsning og aflastning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 85 Hjælp, omsorg, støtte, optræning

Til personer som har brug for dette – også i forbindelse med sociale problemer

§ 86 Genoptræning

Afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom.

§ 95 Kontant tilskud

BPA ordninger

§96 Kontant tilskud

BPA ordninger

§ 97 Ledsagelse

15 timer om måneden til ledsagelse ud af huset

§ 99 Støtte-kontaktperson

Til socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse

Hvis jeres Region eller Kommune ønsker et samarbejde eller har et akut pleje opgave der skal løftes, så kan I kontakte os på
36 16 61 00. Vi har telefon tid mellem kl 10:00 - 14:00. Er det akut, så vent i 5 sekunder og du vil blive stillet automatisk til vores kontor.

Kontakt os