Job

Har du hjertet på rette plads - så har vi pladsen til dig

Interesseret i en stilling hos os?

Medarbejderne i Human Care

En fuldstændig grundlæggende forudsætning for, at vi kan yde hjælp af den kvalitet, som vi leverer, er, at vi har de rigtige medarbejdere.

Medarbejdere i marken, dvs. sosu'erne, sygeplejerskerne, handicaphjælperne, fys- og ergo-terapeuterne i Human Care er fagligt dygtige. De har empati med personen, som vi hjælper. De er tålmodige mennesker, der tager sig tid til den enkelte - også selvom de til tider har travlt. Det er kvinder og mænd, for hvem det giver mening at tjene til livets ophold ved at hjælpe sine medmennesker.

Hvis du læser rundt på vores hjemmeside, vil du vide, at vi i Human Care prioriterer god dialog meget højt. Du skal kunne kommunikere godt med borgeren og pårørende, med kolleger på kryds og tværs i Human Care, med sygehusvæsenet, kommunale medarbejdere og andre 3. parter, du møder på jobbet.

Når empatien trives og fagligheden er i orden, er det god kommunikation, der giver den bedste pleje og hjælp. Kommunikation forhindrer fejl og brud på aftaler med borgeren, pårørende, sygehus og kommunen. Det er også kun, når du føler dig forstået, at du føler dig tryg og tilfreds som både borger og pårørende.

Medarbejder møde

Uddannelse og etnisk tilhørsforhold

I Human Care sørger vi for din uddannelse som handicaphjælper. Som hjemmehjælper er det et plus, hvis du som minimum har en SOSU-uddannelse. Dog gør vi gerne en undtagelse, hvis du har et exceptionelt stort hjerte.

Et krav til de øvrige af vores medarbejdere i marken er, at du har en uddannelse, der modsvarer stillingen, du søger.

Derudover skal alle vores medarbejdere kunne tale dansk.Når det er sagt opfordrer vi alle uanset etnisk oprindelse til at søge job hos os. Det gør vi ikke bare, fordi vi skal. Medarbejdere, der adskiller sig fra hinanden ved nationalitet og etnisk tilhørsforhold er en fordel for Human Care.

Som etnisk dansker er du jo ikke alene i Danmark. Ca. ¼ af borgerne i Københavns Kommune har anden etnisk herkomst end dansk. Der findes andre, der kommer fra din del af verden. Når du taler disse borgeres modersmål, er du unikt kvalificeret til at hjælpe dem og alene derved bliver du interessant for Human Care.

Arbejdsmiljøet i Human Care

Det er kun, når vores medarbejdere trives, at de leverer et godt stykke arbejde. Derfor gør vi alt for at skabe et frugtbart arbejdsmiljø.

Gensidig respekt er en hjørnesten i Human Care. Vi har et fladt hierarki og har du input eller kritik til måden, vi gør tingene på, vil du blive hørt og taget alvorlig.

De fleste af vores medarbejdere tilrettelægger selv deres vagtplan i samarbejde med resten af deres team. Således indebærer en stilling hos os relativ stor fleksibilitet ift. mødetider. Det er ligeledes en faktor, der kan være med til at skabe en bedre balance mellem arbejds- og privatliv.

Desuden holder vi en række medarbejder-arrangementer i løbet af året. Formålet er at hygge og skabe sammenhold i virksomheden.

Generelt har vi skabt et godt arbejdsmiljø i Human Care. Det hører vi fra de enkelte medarbejdere. Vi ser det også f.eks. på sygefraværet, der ligger helt i bunden ift. andre aktører i pleje-branchen - offentlige og private.

Human Care er i øvrigt medlem af Dansk Erhverv og har overenskomst med FOA.

Card image cap

Send os en ansøgning

Hvis du på denne baggrund føler, at du passer godt ind i Human Care, er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning og dit CV til HR@human-care.nu.